Lokala aktiviteter

Typ av aktivitet    
Utflykter/Exkursioner/

Vandringar

X
Närnaturguidningar    –
Natursnokar  –
Flora, ängs- och slåtter-

verksamhet

   –
Naturnatten    –
Miljövänliga veckan    –
Konsumtions-aktiviteter    –
Butiksinventeringar   X
Föredrag/föreläsningar   X
Studiecirklar  –
Klimat- och energiaktiviteter   X
Trafikfrågor  –
Skogsgrupp   X
Remisser/Yttranden/

Överklaganden

  X
Deltar i samrådsprocesser X