om Naturskyddsföreningen Östhammar

Östhammarskretsen har 492 medlemmar (2014-12-31).

Kretsen har en skogsgrupp samt arbetar med remisser, yttranden/överklaganden och deltar i samrådsprocesser angående slutförvarsfrågan. Det är 6 stycken aktiva som jobbar med styrelsearbete och aktiviteter.