Styrelse/kontakt

Har du frågor, funderingar eller idéer?

Hör av dig till oss!

Kretsens mailadress för allmänna frågor: naturskyddsforeningenosthammar@gmail.com


Aktuell styrelse efter kretsstämman våren 2023

Ordförande Vakant

Kassör Ylva Lundh, ylva_lundh@telia.com, 070 2955157

Ledamot Lars-Gunnar Bråvander, lgbravander@gmail.com, 070 9525735

Ledamot Jenny Claus, jenny.maria.claus@gmail.com, 076 1261198

Suppleant Peter Hunger, peterthunger@icloud.com

Suppleant Hans Jivander jivander.h.uppsala@gmail.com, 070 4591370