Föreningens medlemmar kallas till kretsstämma måndag 27 mars kl. 19 på Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6 i Östhammar

Lars-Gunnar Bråvander visar bildspel från naturområden i kommunen. På kretsstämman väljs styrelse och ordförande. Nuvarande ordförande har aviserat sin avgång. Handlingar m.m. Förslag till dagordning för kretsstämma måndag 27 mars 2023. 2023-03-21 Verksamhetsberättelse 2022 Förslag till dagordning för kretsstämma måndag 27 mars 2023 ÖNF Balans- och Resultatrapport 2022-12-31 ÖNF Revisionsberättelse för år 2022 2022-10-26 Upprop […]

Läs mer

Östhammars Naturskyddsförening söker ny ordförande

Föreningen söker efterträdare till Hans Jivander på kretsstämman, som skall hållas före mars månads utgång 2023. Sedan 1969 har Naturskyddsföreningen verksamhet i kommunen. För närvarande har vi cirka 300 medlemmar. Östhammars kommun är viktig kommun att verka i. Här finns några av Mellansveriges sista kvarvarande värdefulla skogsområden och en skärgård värd att bevara. Inom kommunen […]

Läs mer

Onsdag 28 april kl. 19-20.30 Föredrag på zoom med frågestund

Vilka är de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och världen och vad kan göras? Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald berättar. Torbjörn Ebenhard är disputerad i zoologi med ekologisk inriktning vid Uppsala universitet. Han tjänstgör nu som forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU där han har en forskningsverksamhet inriktad […]

Läs mer

14 juni | söndag De vilda blommornas dag

Foto Kristina Keyzer©2020

Blomsterutflykten går till Ekoparken vid Forsmarks bruksområde. Här finns en mängd intressanta miljöer för kärlväxter men också naturskogsmiljöer med värdefull mossflora och svampflora. Mest ägnar vi oss åt den kalkgynnade floran med många arter orkidéer. Vi samlas kl. 10.00 vid parkeringen i Forsmark vid Infocentralen vid väg 76. Anmälan till Lars-Gunnar Bråvander 070 952 57 […]

Läs mer

10 juni kl 19 | Kallelse till Årsmöte@zoom

På grund av Corona-situationen, för att begränsa smittspridningen, har länsförbundet valt att ställa in det fysiska årsmötet. Istället genomförs stämman på ett nytt datum helt digitalt via video-konferens-verktyget Zoom. Varmt välkommen att delta i detta för oss nya och spännande format! @Zoom onsdagen den 10 juni 2020 kl 19! OBS! Möteslänk för att ansluta till […]

Läs mer

Föredrag: Hur allvarliga är hoten från miljöpåverkan och klimatförändringar? 

Lars Drake, f. d. adjungerad professor i miljöekonomi, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län, talar om det samlade trycket från mänsklig konsumtion och produktion på de naturliga system vi är beroende av. Är det ett reellt hot mot mänskligheten? Finns det genomförbara lösningar? Torsdag 20 februari 2020 kl. 19 Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar Arr: Östhammars […]

Läs mer

Lördag 21 mars har Östhammars Naturskyddsförening Kretsstämma i Österbybruk. 

Årsmöte

Medlemmarna kallas till KRETSSTÄMMA MED FÖREDRAG OM FYRIS ÖSTRA KÄLLOR Lördag 21 mars kl. 15 Plats: Dannemora Hembygdsgård, Skyttbacksvägen 240, Österbybruk Stämman inleds med att Freddie Eriksson berättar om Vattenrådet Fyris Östra Källor. Därefter kretsstämma med dagordning enligt stadgarna. Medlem som vill få motion behandlad ska inge motionen skriftligt till kretsstyrelsen före 10 mars. För […]

Läs mer