Inbjudan till informationskväll Slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Måndagen den 17 oktober kl 18.30, eko-fika m smörgås från kl 18
Plats: Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar Karta


Program

Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017.

 • Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända framöver?
 • Rapport från konferens i Shef eld, Storbritannien, juni 2016 om utveckling av metoden ”djupa borrhål” för slutförvaring av använt kärnbränsle
 • En ansökan om att få bygga till be ntligt slutförvar för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall prövas nu av Mark- och miljödomstolen och SSM. Vad händer i de prövningarna?

Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

Information om MKG hittar du på www.mkg.se


Anmälan

Frivillig anmälan. Vill du ha ekologiskt fika med smörgås eller har frågor kontakta Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 16 oktober.

affisch-till-den-17-oktober-2016-osthammar (Pdf för utskrift)

Informationskväll om slutförvaring 12 oktober i Östhammar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till informationskväll

SLUTFÖRVARING I FORSMARK

Naturskyddsföreningen-MKG-Östhammar-2015.pdf (pdf)

Plats Östhammar, Storbrunn Biograf Klockstapelsgatan 2

Anmälan, Frivillig anmälan, men om du vill ha ekologiskt fika med smörgås vill vi ha anmälan till

Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 11 oktober.

Frågor, Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

MKG_Johan_Swahn_2014

 

Kallelse till länsstämma 2015

Välkommen till länsstämman den 19 april i Ekeby bygdegård.

Naturskyddsföreningen i Östhammar bjuder in.

Anmälan till marianne.Kahn@naturskyddsforeningen.se, senast den 12 april 2015

Program

08:45 Avfärd från Uppsala för dem som vill samåka

9:30- 10:00 Kaffe/te liten godbit/smörgås

10:00 Åse hälsar välkommen till Ekeby Bygdegård

10:15 Mötets öppnande. stämmoförhandlingar

Stina Lindblad från riksstyrelsen informerar om vad som är på gång

12-13 Ekologisk lunch från Johanna & Mat 13 Avfärd mot sjön Kärven i Faringe

13:30 Tomas Kjellsson Upplands Ornitologiska Förening guidar fåglar och berättar om restaureringprojektet av sjön Kärven.

14:30 Fika vid fågeltorn

15-16 Hemfärd . Observera att vi inte kommer att åka tillbaks till Ekeby

Handlingarna finns på Naturskyddsföreningen i Uppsala läns hemsida

Hej lekfulla naturälskare! Väntar du på våren? 

Dags att ta sig ut i naturen? snoken
Vill du samtidigt påverka framtiden på ett roligt och givande sätt?​ – häng med Natursnokarna! Det är vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Du är i gott sällskap, Natursnokarna finns över hela landet!
 
Det finns exempel på aktiviteter både högt och lågt, du bestämmer ambitionsnivån själv t.ex.  
 • Rädda en groda.
 • Följ ett rävspår.
 • Håva smådjur i sjön.
 • Tillverka fågelmat.
 • Bygg holkar.
 • Lek roliga lekar med naturtema.
 • Fixa barnvagns-promenader.
 • Anordna en barnaktivitet i samband med en befintlig ”vuxenaktivitet”. 
 • Anordna en studiedag åt en skola.
 • En familjedag.
 • Ett vildmarksspår.
 • En utflykt till en grotta eller något annat “häftigt”.
 
Låt oss starta fler Natursnoksgrupper i Södermanland, Uppsala län och Västmanland. Är det tillräckligt många som anmäler intresse (föräldrar, far- och morföräldrar, naturintresserade och/eller friluftsintresserade…) så kommer utbildningen ordnas lokalt, annars får en åka till utbildningen i Stockholm eller Linköping. Det brukar vara en helg.
 
Kom igång direkt!  
 1. Ta reda på mer http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare
 2. Kontakta Debora Arlt debora.arlt@slu.sekontaktsnok för Natursnokarna i Mälardalen. 
Debora_Arlt
  
Tipsa gärna även andra som du tror är intresserade. 
Samma information finns på hemsidorna: 
 
Alla är ju inte medlemmar i Naturskyddsföreningen men alla kan bli…
 
Se filmen

Lyssna på Sveriges Radio Naturmorgon om Natursnoksgrupper?
 
Läs i Sveriges Natur eller på webben?