Lördag 21 mars har Östhammars Naturskyddsförening Kretsstämma i Österbybruk. 

Årsmöte

Medlemmarna kallas till KRETSSTÄMMA MED FÖREDRAG OM FYRIS ÖSTRA KÄLLOR Lördag 21 mars kl. 15 Plats: Dannemora Hembygdsgård, Skyttbacksvägen 240, Österbybruk Stämman inleds med att Freddie Eriksson berättar om Vattenrådet Fyris Östra Källor. Därefter kretsstämma med dagordning enligt stadgarna. Medlem som vill få motion behandlad ska inge motionen skriftligt till kretsstyrelsen före 10 mars. För […]

Läs mer

Rapport från föreningens 50-års firande på Gräsö Gård

Söndag 22 september träffades 16 personer på Gräsö Gård för att fira föreningens 50 år av verksamhet i Östhammars kommun. Dagen hade förberetts av undertecknad för att informera om föreningen, vilka som grundade kretsen av Svenska naturskyddsföreningen och hur verksamheten började. De fyra första åren var inledning på berättelsen som sedan flyttade 25 år framåt […]

Läs mer

Östhammars Naturskyddsförening Verksamhet från 1969 och framåt 

Guckusko Ylva Lundh foto

PDF för utskrift: 2019-09-12 Östhammars Naturskyddsförening – verksamhet från 1969 och framåt Rapport till föreningens 50 års firande söndag 22 september 2019 på Gräsö Gård Förord Östhammars Naturskyddsförening bildades som en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) vid ett möte på Frösåkersskolan i Östhammar den 22 april 1969. Mötet hade sammankallats av apotekare Åke Ljungstedt och […]

Läs mer

Vi firar Östhammars Naturskyddsförening – 50 ÅR

Söndag 22 september är Naturskyddsföreningens medlemmar välkomna till Gräsö Gård för att uppmärksamma föreningens 50 åriga verksamhet i Östhammars kommun. FÖRMIDDAG Samling kl. 10-10.30 med the/kaffe och smörgåsar. Föreningens ordförande Hans Jivander inleder med att berätta om föreningens femtioåriga verksamhet som den finns dokumenterad i protokoll och dokument. Lars-Gunnar Bråvander reflekterar över hur natur- och […]

Läs mer

Anmälan stängd: Forsmark studiebesök fredag den 12 april

Max 30 deltagare, först till kvarn. Om fler än 15 personer anmäler sig hyr Naturskyddsföreningen Uppsala län en buss. Avgångstid kl. 11 från S:t Eriks torg Uppsala.  Den stannar i Österbybruk för upphämtning omkring 11.45. Färdtid Uppsala – Forsmark är c:a 1,5 timmar. Övriga samåker om möjligt i bil till Forsmark enligt överenskommelser. Bussen är åter i Uppsala […]

Läs mer

Kallelse till årsmöte 23 mars

Medlemmarna i Östhammars Naturskyddsförening kallas till KRETSSTÄMMA Lördag 23 mars kl. 14 Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar Dagordning enligt stadgarna.  Lars-Gunnar Bråvander visar ett bildspel om kommunens närnatur. Vi bjuder på kaffe. För mer information och anmälan kontakta: Hans Jivander, 070 45 91 370 eller Ylva Lundh, 070 295 51 57, senast tisdag 19 mars. Välkommen! Notera att […]

Läs mer

Inbjudan till informationskväll Slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Måndagen den 17 oktober kl 18.30, eko-fika m smörgås från kl 18 Plats: Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar Karta Program Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017. Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända […]

Läs mer

Informationskväll om slutförvaring 12 oktober i Östhammar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till informationskväll SLUTFÖRVARING I FORSMARK (pdf) Plats Östhammar, Storbrunn Biograf Klockstapelsgatan 2 Anmälan, Frivillig anmälan, men om du vill ha ekologiskt fika med smörgås vill vi ha anmälan till Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 11 oktober. Frågor, Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.  

Läs mer