Anmälan stängd: Forsmark studiebesök fredag den 12 april

Max 30 deltagare, först till kvarn. Om fler än 15 personer anmäler sig hyr Naturskyddsföreningen Uppsala län en buss. Avgångstid kl. 11 från S:t Eriks torg Uppsala.  Den stannar i Österbybruk för upphämtning omkring 11.45. Färdtid Uppsala – Forsmark är c:a 1,5 timmar.

Övriga samåker om möjligt i bil till Forsmark enligt överenskommelser. Bussen är åter i Uppsala cirka 17.30

Program

13:00 Ankomst till Forsmark.

13:15 Incheckning på SFR. Legitimations- och säkerhetskontroll.

13:30 Guidad tur i SFR utställning. se faktarutan nedan.

14:45 Besök i fält. Om platsen Forsmarks natur, hur den undersökts och vilka aktuella undersökningar som pågår.

16:00 Återresa Uppsala.

Naturskyddsföreningarna i Östhammar och Uppsala län bjuder på resan och studiebesöket.

Kort om planerad utbyggnad av SFR

SKB har lämnat in ansökan för utbyggnad av SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall. Avsikten med utbyggnaden är att få plats för radioaktivt rivningsavfall som måste tas omhand på ett långsiktigt säkert sätt då de svenska kärnkraftreaktorerna rivs. Naturskyddsföreningen Uppsala län har följt ansökningsprocessen och lämnat remissyttranden till mark- och miljödomstolen.  Huvudförhandling är planerad 23 september – 4 oktober 2019.

Yttranden om planerad utbyggnad av SFR: Nacka TR M 7062-14 Aktbil 126 (1) Naturskyddsföreningen Uppsala län | Nacka TR M 7062-14 Aktbil 128 (3) MKG + Naturskyddsföreningen


Anmälan stängd.

Kontaktperson: Hans Jivander, ordförande Naturskyddsföreningen Östhammar Epost jivander.h.uppsala@gmail.comeller telefon 070 459 1370

Information om anmälan från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB: Vid besök på våra anläggningar ska alla besökare uppvisa giltig fotolegitimation. För att underlätta vid fordonskontrollen vid inträdet till området, var vänlig ta med en utskriven kopia av den inbjudan/program som ni erhållit från oss. Giltig fotolegitimation ska uppvisas vid begäran även här. OBS! Fotoförbud råder på hela området innanför fordonskontrollen! Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR, du kan läsa mer om vår dataskyddspolicy på https://www.skb.se