Östhammars Naturskyddsförening söker ny ordförande

Föreningen söker efterträdare till Hans Jivander på kretsstämman, som skall hållas före mars månads utgång 2023. Sedan 1969 har Naturskyddsföreningen verksamhet i kommunen. För närvarande har vi cirka 300 medlemmar. Östhammars kommun är viktig kommun att verka i. Här finns några av Mellansveriges sista kvarvarande värdefulla skogsområden och en skärgård värd att bevara. Inom kommunen […]

Läs mer

Föredrag: Hur allvarliga är hoten från miljöpåverkan och klimatförändringar? 

Lars Drake, f. d. adjungerad professor i miljöekonomi, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län, talar om det samlade trycket från mänsklig konsumtion och produktion på de naturliga system vi är beroende av. Är det ett reellt hot mot mänskligheten? Finns det genomförbara lösningar? Torsdag 20 februari 2020 kl. 19 Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar Arr: Östhammars […]

Läs mer

Lördag 21 mars har Östhammars Naturskyddsförening Kretsstämma i Österbybruk. 

Årsmöte

Medlemmarna kallas till KRETSSTÄMMA MED FÖREDRAG OM FYRIS ÖSTRA KÄLLOR Lördag 21 mars kl. 15 Plats: Dannemora Hembygdsgård, Skyttbacksvägen 240, Österbybruk Stämman inleds med att Freddie Eriksson berättar om Vattenrådet Fyris Östra Källor. Därefter kretsstämma med dagordning enligt stadgarna. Medlem som vill få motion behandlad ska inge motionen skriftligt till kretsstyrelsen före 10 mars. För […]

Läs mer

Anmälan stängd: Forsmark studiebesök fredag den 12 april

Max 30 deltagare, först till kvarn. Om fler än 15 personer anmäler sig hyr Naturskyddsföreningen Uppsala län en buss. Avgångstid kl. 11 från S:t Eriks torg Uppsala.  Den stannar i Österbybruk för upphämtning omkring 11.45. Färdtid Uppsala – Forsmark är c:a 1,5 timmar. Övriga samåker om möjligt i bil till Forsmark enligt överenskommelser. Bussen är åter i Uppsala […]

Läs mer

Kallelse till årsmöte 23 mars

Medlemmarna i Östhammars Naturskyddsförening kallas till KRETSSTÄMMA Lördag 23 mars kl. 14 Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar Dagordning enligt stadgarna.  Lars-Gunnar Bråvander visar ett bildspel om kommunens närnatur. Vi bjuder på kaffe. För mer information och anmälan kontakta: Hans Jivander, 070 45 91 370 eller Ylva Lundh, 070 295 51 57, senast tisdag 19 mars. Välkommen! Notera att […]

Läs mer

Inbjudan till informationskväll Slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Måndagen den 17 oktober kl 18.30, eko-fika m smörgås från kl 18 Plats: Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar Karta Program Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017. Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända […]

Läs mer

Informationskväll om slutförvaring 12 oktober i Östhammar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till informationskväll SLUTFÖRVARING I FORSMARK (pdf) Plats Östhammar, Storbrunn Biograf Klockstapelsgatan 2 Anmälan, Frivillig anmälan, men om du vill ha ekologiskt fika med smörgås vill vi ha anmälan till Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 11 oktober. Frågor, Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.  

Läs mer

Kallelse till länsstämma 2015

Välkommen till länsstämman den 19 april i Ekeby bygdegård. Naturskyddsföreningen i Östhammar bjuder in. Anmälan till marianne.Kahn@naturskyddsforeningen.se, senast den 12 april 2015 Program 08:45 Avfärd från Uppsala för dem som vill samåka 9:30- 10:00 Kaffe/te liten godbit/smörgås 10:00 Åse hälsar välkommen till Ekeby Bygdegård 10:15 Mötets öppnande. stämmoförhandlingar Stina Lindblad från riksstyrelsen informerar om vad som är på gång 12-13 Ekologisk […]

Läs mer

Hej lekfulla naturälskare! Väntar du på våren? 

Dags att ta sig ut i naturen?  Vill du samtidigt påverka framtiden på ett roligt och givande sätt?​ – häng med Natursnokarna! Det är vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Du är i gott sällskap, Natursnokarna finns över hela landet!   Det finns exempel på aktiviteter både högt och lågt, du […]

Läs mer