Kallelse till årsmöte 23 mars

Medlemmarna i Östhammars Naturskyddsförening kallas till KRETSSTÄMMA

Lördag 23 mars kl. 14
Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar

  • Dagordning enligt stadgarna. 
  • Lars-Gunnar Bråvander visar ett bildspel om kommunens närnatur.
  • Vi bjuder på kaffe.

För mer information och anmälan kontakta:
Hans Jivander, 070 45 91 370 eller
Ylva Lundh, 070 295 51 57,
senast tisdag 19 mars.

Välkommen!

Notera att föreningen fyller 50 år 2019. Söndag 22 september planerar vi ett arrangemang för att uppmärksamma jubileet. Vi återkommer med mer information.


Dagordning och verksamhetsberättelse för 2018

2019-02-23 Kallelse till kretsstämma 23 mars 2019 (utkast) 1 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)

Dagordning till kretsstämma 2019-03-23 2019-02-23 (pdf)