Upprop till Naturskyddsföreningens medlemmar i Östhammars kommun

På riksplanet lägger Naturskyddsföreningen ner en stor insats för att bevara vår natur och miljö. Tyvärr kom klimatfrågan och hoten mot den biologiska mångfalden knappt med i partiernas agendor under valrörelsen 2022.

Här i Östhammars kommun var det likadant: Dessa livsavgörande frågor för våra barn och barnbarn glömdes bort även här!

Inom vår kommun står vi inför många utmaningar:

Jordbruk läggs ner, skogsbruk utan hänsyn till biologiska värden eller friluftsliv och även orörda stränder som exploateras.

Verksamheterna vid Forsmark och Hargshamns storhamn växer vilket innebär att till exempel infrastruktur, vatten- och avloppsfrågor behöver utvecklas.

Vi har många oerhört värdefulla miljöer som vi måste slå vakt om och kämpa för att bevara. Här behöver vi medlemmarnas engagemang då det ständigt sker nya ingrepp i vår närmiljö.

Östhammars Naturskyddsförening har omkring 270 medlemmar och med familjemedlemmar inräknade är vi cirka 400. Tyvärr är vi idag ändå för få som är aktiva för att vi ska kunna göra verklig skillnad.

 

Därför behöver vi bli fler som arbetar aktivt med olika natur- och miljöfrågor!

Du som vill vara med i vår lokala miljörörelse, hör av dig till någon i styrelsen för Östhammars Naturskyddsförening! Kanske kan du till exempel hålla i en lokal Facebooksida, inventera växter och djur eller hjälpa till med valberedning.

 

Vi behöver flera som drar sitt strå till stacken!

Styrelsen:

Hans Jivander, ordförande, 070 45 91 370, jivander.h.uppsala@gmail.com

Ylva Lundh, kassör, 070 29 55 157

Lars-Gunnar Bråvander, ledamot, 070 95 25 735

Hanna Kekkonen, ledamot, 073 64 92 527

Peter Hunger, suppleant, 070 65 39 854