Föreningens medlemmar kallas till kretsstämma måndag 27 mars kl. 19 på Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6 i Östhammar

Lars-Gunnar Bråvander visar bildspel från naturområden i kommunen. På kretsstämman väljs styrelse och ordförande. Nuvarande ordförande har aviserat sin avgång. Handlingar m.m. Förslag till dagordning för kretsstämma måndag 27 mars 2023. 2023-03-21 Verksamhetsberättelse 2022 Förslag till dagordning för kretsstämma måndag 27 mars 2023 ÖNF Balans- och Resultatrapport 2022-12-31 ÖNF Revisionsberättelse för år 2022 2022-10-26 Upprop […]

Läs mer

Onsdag 28 april kl. 19-20.30 Föredrag på zoom med frågestund

Vilka är de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och världen och vad kan göras? Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald berättar. Torbjörn Ebenhard är disputerad i zoologi med ekologisk inriktning vid Uppsala universitet. Han tjänstgör nu som forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU där han har en forskningsverksamhet inriktad […]

Läs mer

14 juni | söndag De vilda blommornas dag

Foto Kristina Keyzer©2020

Blomsterutflykten går till Ekoparken vid Forsmarks bruksområde. Här finns en mängd intressanta miljöer för kärlväxter men också naturskogsmiljöer med värdefull mossflora och svampflora. Mest ägnar vi oss åt den kalkgynnade floran med många arter orkidéer. Vi samlas kl. 10.00 vid parkeringen i Forsmark vid Infocentralen vid väg 76. Anmälan till Lars-Gunnar Bråvander 070 952 57 […]

Läs mer

10 juni kl 19 | Kallelse till Årsmöte@zoom

På grund av Corona-situationen, för att begränsa smittspridningen, har länsförbundet valt att ställa in det fysiska årsmötet. Istället genomförs stämman på ett nytt datum helt digitalt via video-konferens-verktyget Zoom. Varmt välkommen att delta i detta för oss nya och spännande format! @Zoom onsdagen den 10 juni 2020 kl 19! OBS! Möteslänk för att ansluta till […]

Läs mer

Rapport från föreningens 50-års firande på Gräsö Gård

Söndag 22 september träffades 16 personer på Gräsö Gård för att fira föreningens 50 år av verksamhet i Östhammars kommun. Dagen hade förberetts av undertecknad för att informera om föreningen, vilka som grundade kretsen av Svenska naturskyddsföreningen och hur verksamheten började. De fyra första åren var inledning på berättelsen som sedan flyttade 25 år framåt […]

Läs mer

Östhammars Naturskyddsförening Verksamhet från 1969 och framåt 

Guckusko Ylva Lundh foto

PDF för utskrift: 2019-09-12 Östhammars Naturskyddsförening – verksamhet från 1969 och framåt Rapport till föreningens 50 års firande söndag 22 september 2019 på Gräsö Gård Förord Östhammars Naturskyddsförening bildades som en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) vid ett möte på Frösåkersskolan i Östhammar den 22 april 1969. Mötet hade sammankallats av apotekare Åke Ljungstedt och […]

Läs mer

Vi firar Östhammars Naturskyddsförening – 50 ÅR

Söndag 22 september är Naturskyddsföreningens medlemmar välkomna till Gräsö Gård för att uppmärksamma föreningens 50 åriga verksamhet i Östhammars kommun. FÖRMIDDAG Samling kl. 10-10.30 med the/kaffe och smörgåsar. Föreningens ordförande Hans Jivander inleder med att berätta om föreningens femtioåriga verksamhet som den finns dokumenterad i protokoll och dokument. Lars-Gunnar Bråvander reflekterar över hur natur- och […]

Läs mer