Onsdag 28 april kl. 19-20.30 Föredrag på zoom med frågestund

Vilka är de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och världen och vad kan göras? Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald berättar.

Torbjörn Ebenhard är disputerad i zoologi med ekologisk inriktning vid Uppsala universitet. Han tjänstgör nu som forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU där han har en forskningsverksamhet inriktad på bevarande och hållbart nyttjande av biodiversitet.

Han medverkar i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och i Sveriges förhandlingsdelegationer till konventionen om biologisk mångfald (CBD) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Han är även ledamot av Världsnaturfonden WWF:s styrelse.

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/vilka-ar-de-storsta-hoten-mot-biologisk-mangfald-i-sverige-och-varlden-och


  • >>  Anmäl dig till jivander.h.uppsala@gmail.com
 Ange ”Föredrag 28 april” i ämnesraden. Skriv ditt namn i meddelandet.
  • >>  Tisdag den 27 april är sista anmälningsdag, och då får du zoom-länken. Digitala möten är ett effektivt och faktiskt roligt sätt att delta i möten hemifrån.Det är inte bara i isoleringstider, utan det är praktiskt att ha vana av även i den nya vardagen. Passa på att lära dig!
 För support kontakta kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se.