Föreningens medlemmar kallas till kretsstämma måndag 27 mars kl. 19 på Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6 i Östhammar

Lars-Gunnar Bråvander visar bildspel från naturområden i kommunen.
På kretsstämman väljs styrelse och ordförande. Nuvarande ordförande har aviserat sin avgång.

Handlingar m.m.